Get Adobe Flash player

Берегівський ТІЦ

Берегівський туристично-інформаційний центр 
Адреса: 90202 Берегово, вул. Зріні 25/2, Закарпатт

tourinfo.berehovo@gmail.com

www.berehovo-tour.info

Тел.: (03141)4-32-70
Моб. 0505510360
Моб. 0962861200

Забезпечення гідами-екскурсоводами, розроблення туристичних маршрутів та організація програм для відпочинку.

 

Дегустація берегівських вин Дегустація берегівських вин

На вул. Виноградній м. Берегова знаходиться винний дегустаційний зал „Старий підвал”, практично останній, що зберігся від колишнього Берегівського підвального ряду. Стіни підвалу покриті тонким шаром благородної плісняви. За народними переказами, такі підвали були видовбані вручну полоненими турками, яких місцеві князі після переможних битв засилали в свої володіння. Сліди кайла на сті­нах видно до цього часу. Тут є мож­ливість продегустувати берегівські вина.

 

 

 

 Термальний басейн

Термальний басейн На перехресті вул. Мукачівської та вул. Корятовича м. Берегова знаходиться нав­чаль­но-спор­тив­на база „Закарпаття”, яка була від­крита в 1967 р., на території якої функ­ціонує відкритий басейн з термальною мі­неральною водою. До по­слуг від­ві­дувачів пропонуються спор­тив­ні зали, сауна, трамплін для фри­стайлу, уні­кальність якого полягає в тому, що тра­диційну площину призем­лення замі­нив 50-мет­ровий басейн. Басейн працює завдяки цілорічному ви­користанню хло­ридно-натрієвої тер­мальної води зі сверд­ловини глибиною 1080 мет­рів, тем­пература якої на виході 52С. Вода використовується для оз­до­ров­лення та лі­кування захво­рю­вань опор­но-рухової си­сте­ми, серцево-су­дин­ної системи, цен­траль­ної і пери­ферійної нервових систем, хвороб шкіри та ін. Тем­пе­ра­тура води і взимку не опуска­єть­ся нижче 20С.

 

 

 

Партнери

Банер