Колишнє панське казино Березького комітату

На площі Ф. Ракоці II м. Берегова з лівого боку роз­та­шована будівля колишнього панського казино Березького комітату. Ка­зино було побудовано в 1912 році в се­це­сій­но­му стилі за проектом Дюли Бешенського (сьогодні тут роз­та­шо­ваний готель-ресторан „Золота пава” м. Берегова). Казино було центром культурного та гро­мад­ського життя  Березького комітату. На стіні будівлі встанов­ле­но меморіальні дошки, які засвідчують перебування в на­шому місті угорського графа Іштвана Сечені (30 липня 1846 р.) та угорського пись­менника Ференца Мори (21 листопада 1927 р.). Перед будинком знахо­диться також  бронзова скульптура видатного угорсь­кого поета Шан­дора Петефі.