Готель Біля па­ла­цу в 1909-1910 ро­ках було по­бу­­до­ва­но го­тель „Гранд Роял Берегсас”. Сьо­год­ні тут роз­містився гур­то­жи­ток ім. Ференца Кельчеї За­кар­пат­сь­ко­го угор­ського інституту ім. Ференца Ракоці II. За радянських часів тут містився берегівський істо­рико-краєзнавчий музей та го­тель „Дружба” м. Берегова. На стіні будівлі вста­новлена пам’ятна дошка угор­ському пись­мен­нику Жіґмонду Мо­ріцу.